Op weg naar een gelukkigere versie van jezelf

jezelf zijn als mens

jezelf zijn als mens

Wat heeft Diane aangezet om te beginnen schrijven ?

Vandaag ging ik op pad om Diane Vandevenne te interviewen. Diane is mama, onderneemster, auteur van 2 boeken en woont in Tessenderloo en  ik stel haar de vraag hoe zij gekomen is tot het schrijven van haar boeken en ze steekt onmiddelijk van wal met haar verhaal. Een aantal jaren geleden is haar man ziek geworden. Hij heeft chronisch vermoeidheidssyndroom CVS en fibryomalgie gekregen en dat is een héél moeilijk proces geweest. Op een bepaald moment is Diane gaan zoeken naar wat hier dieper achter deze problematiek zou kunnen verbonden zijn. Er kwam te weinig beweging en vooruitgang in het genezingsproces en Diane kreeg hieromtrent een aantal inzichten en tergelijkertijd voelde ze een enorme stuwing om te gaan schrijven. Weerstand heeft haar enorm tegengehouden maar op een goeie dag  heeft ze zich toch overgegeven aan het schrijfproces en het resultaat was haar eerste boek.

Uit de schaduw, een andere kijk op CVS en fibryomalgie

Dit is de titel van Diane haar eerste boek. CVS en fibryomalgie zijn twee problematieken waar veel tweedracht wordt gezaaid.  Zit het tussen de oren of is het lichamelijk ? Binnen onze gezondheidszorg zit daar tweedracht. Er zijn professionele mensen die zeggen: ik herken je in uw lijden maar er zijn ook professionals die zeggen dat je niet flauw moet doen en uit je zetel moet komen. En om eigenlijk die mensen het begrip en de erkenning te verschaffen die ze verdienen, heeft Diane dat boek geschreven, zodat nog nooit iemand zou kunnen zeggen; ik weet niet hoe die mensen denken en zich voelen en hoe ze in het leven staan. Dat is een beetje de insteek voor dit boek. Diane vindt het zelf een mooi verhaal waar ze fier op is want door dat boek te schrijven is ze een stuk van haar levensmissie op het spoor gekomen. Dit boek maakt eigenlijk een verbinding tussen wetenschap, psychologie en spiritualiteit of zingeving omdat het boek via voorwoorden ondersteund wordt door artsen, door een psycholoog en door Ingeborg Sergeant waardoor alle facetten van het mens zijn met elkaar worden verbonden. Ik heb dit boek zelf ook gelezen en ook al heb ik gelukkig niet rechtstreeks met deze problematiek te maken, toch haal je er véél inzichten uit voor jezelf. Het boek is ook tweeledig opgevat. Enerzijds beschrijft Diane in het boek hoe deze mensen worstelen in hun mens zijn om zichzelf te kunnen zijn en anderzijds reikt Diane 15 sleutels aan waarmee mensen aan de slag mee kunnen gaan om gaandeweg vorm te geven wie zij diep van binnen ervaren dat ze zijn.

jezelf zijn als mens

Vervreemding van jezelf

Diane vindt persoonlijk dat wij  erg vervreemd zijn van wat moeder natuur ons gegeven heeft en hoe moeder natuur het voor ons voorzien heeft. We weten eigenlijk allemaal héél goed wat de ander verkeerd doet, wat de juf verkeerd doet, wat de partner verkeerd doet, wat onze ouders anders hadden kunnen doen, maar hoe wij onszelf voor de voeten lopen in ons geluk ,daar hebben we nog weinig voeling mee. En dat is een beetje spijtig. Dit is de aanleiding geweest voor haar tweede boek te schrijven. De titel is: Je kan zijn wie je bent, een kompas voor een gelukkigere versie van jezelf. Als mens gaan wij door een soort ontwikkelingsproces door het leven wat eigenlijk een stuk van ons levensdoel is. Diane is dit tweede boek héél intuïtief beginnen schrijven. Dit boek gaat over het mens zijn en hoe wij onszelf voor de voeten lopen in ons geluk zijn op lichamelijk vlak. Bijvoorbeeld als jij iemand bent die nog altijd denkt in termen van dualiteit. Als jij denkt dat jouw problematiek lichamelijk is of als je denkt dat het meer geestelijk is. Weet echter dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het lichaam kan nooit op zijn eentje de Mount everst beklimmen en onze geest kan niet alleen op de Malladiven gaan zonnen zonder dat het lichaam erbij is. Dit is een aspect op lichamelijk vlak waarbij wij onszelf voor de voeten lopen in ons geluk. Mensen blijven maar zoeken of dit lichamelijk is of geestelijk maar hierdoor beperken ze hun mens zijn. Het is hooguit de klemtoon die verschilt. Je kan een probleem hebben die voornamelijk lichamelijk manifesteert en dan ligt de klemtoon waarschijnlijk op dat lichamelijke maar het geestelijke heeft hier ook een rol in en omgekeerd telt dat ook. En zo beschrijft Diane een aantal dingen waarbij wij op lichamelijk vlak onszelf saboteren maar ook saboteren op mentaal vlak. Het feit dat wij niet vertrouwd zijn met onze gedachtenwereld. Hoeveel mensen zien hun gedachten niet als een bron van ergenis en frustratie maar hoeveel mooier kan je leven zijn als je vrienden kan worden met je denken. Moeder natuur heeft ons namelijk ons denken gegeven met goede bedoelingen alleen zijn wij het verleerd om daarmee op een natuurlijke manier om te gaan.

Moeder natuur heeft ons het allerbeste geschonken

En dit telt ook voor onze emoties en gevoelens. Wat heeft moeder natuur hiermee bedoeld en hoe gaan we er mee om ? Hoeveel mensen zijn er niet, dat als ze verdriet voelen opborrelen, tegen zichzelf zeggen dat dat verdriet er niet mag zijn en het dan gaan wegstoppen ? En door het feit dat ze dat wegduwen, gaat die energie van dat verdriet onderdrukt worden en gaat die naar je lichaam gestuurd worden en op den duur gaat dat lichaam signalen geven. Emoties hebben een natuurlijke functie en in hoeverre gebruiken we die nog natuurlijk ? Er is zoveel aan ons mens zijn verbonden, dat onzichtbaar is. We hebben heel veel zichtbare stukken maar we kunnen niet ontkennen dat er ook veel onzichtbare stukken zijn.  Er is weten en ook niet weten. Mensen die dat niet weten, ontkennen of wegduwen die verarmen ook hun mens zijn. Om dit beter uit te leggen, geeft Diane graag het voorbeeld van zingeving. Als kindjes geboren worden, staan we als eerste in de rij om te spreken van een wonder, van geluk en van liefde. En als er iemand sterft, dan komen we samen, dan hebben we nood aan verbinding, aan reflectie, wat heeft die persoon voor ons betekent en  hoe is die zijn leven geweest. Dat valt allemaal onder zingeving maar als er dan onheil op ons pad komt, dingen die héél confronterend zijn, iets héél traumatiserend, iets pijnlijks, dan willen we ineens niets meer van zingeving weten. Terwijl moeder natuur ons toch wel dingen op ons pad stuurt waar we als mens van kunnen leren en er een stukje liefdevoller van kunnen worden. Er zijn zoveel problemen in de wereld dat als wij Westerlingen méér aan de slag zouden gaan met het vorm geven van wie wij diep van binnen zijn, wij véél gelukkiger zouden worden. En als wij als individue gelukkiger worden, dan gaan we dat uitstralen naar de wereld en krijgen we zo een gelukkigere wereld.

We leggen het zo dikwijls buiten onszelf

We zeggen zo gemakkelijk: als de maatschappij gaat veranderen dan worden we gelukkig maar wie is de maatschappij ? Dat ben jij, dat ben ik, dat zijn we allemaal samen. En als ik een stukje angst die in mij leeft, opruim, dan ga ik ook meer vertrouwensvol in het leven staan en als ik dan mensen tegenkom, dan ga ik dat vertrouwen ook méér uitstralen en méér vertrouwen in de wereld brengen i.p.v.angst. Hoe méér mensen deze overtuiging tot leven brengen, hoe méér mensen er van doordrongen zijn dat het nu de tijd is om jezelf vorm te geven, om in authenticiteit te leren gaan en om obstakels te leren overwinnen. Al die mensen die zich daar bewust van worden, die creëren de maatschappij en de maatschappij kan omstandigheden creëren waarvan wij gelukkiger worden. Iedereen die daar weet van heeft, kan ook mee helpen bouwen van buitenaf aan een gelukkiger leven. Diane is ook gaan kijken naar de sociale zekerheid en vroeg zich af hoe de sociale zekerheid zich zou kunnen vernieuwen en veranderen ten goede opdat mensen gelukkiger zouden worden.

Mooie recensies voor haar tweede boek

Gezondheidseconoom Professor Lieven Annemans is momenteel bezig met een studie rond geluk en de gezondheid van de Belgen en heeft met veel liefde een recensie voor haar geschreven. Ook professor Dirk De Wachter, psychiater, heeft niets dan lof over haar tweede boek alsook Wouter Torfs, CEO van Torfs schoenenwinkels. Elke maand organiseert Diane samen met Dr. Jan Devriendt familieopstellingen en ook hij heeft niets dan goeds geschreven en zelfs een neuroloog uit Nederland. Dit bewijst toch dat er nood is en dat er mensen zijn die de kar van bewustwording willen trekken. Diane geeft momenteel overal in het land lezingen over haar boeken waarbij ze in interactie gaat met het publiek. In beide boeken staan veel voorbeelden uit eigen leven en mensen herkennen zich daar snel in. Mensen voelen zich verbonden en gaan aan de slag met de sleutels die Diane aanreikt. We kunnen zoveel eenvoudige dingen toepassen die ons geluk ten goede komen maar die we zo verleerd zijn bijvoorbeeld hoeveel keer adem je bewust op een dag ? Onze adem gaat een heel leven lang met ons mee maar hoeveel keer ademen we bewust op een dag. En als je dat bewustzijn een paar keer per dag oefent, dan kom je tot resultaten.

Zijn er nog verdere plannen in het vooruitzicht ?

Met trots vertelt Diane dat ze aan een opleiding psychotherapie is begonnen. Een 4 jarige, postgraduaatopleiding die het hele mens zijn benadert. In de opleiding leert men kijken naar wat er aan de binnenkant zit, gedachten, gevoelens, naar wat er in de innerlijke wereld leeft maar er wordt ook gekeken naar het gedrag, naar het systeem waarin de mensen functioneren binnenin hun gezin of werksituatie en we kijken ook naar de context. Met context bedoelt men hoe dat mensen zijn opgegroeid, wat er familiaal in de generaties door gespeeld heeft en welke patronen er toch zouden kunnen zitten die vandaag de dag nog doorwerken en waarmee de mensen mee worstelen. En wat is nu het mooie hieraan, al wat je opruimt, dat moet de volgende generatie niet meer doen. Het hele mens zijn is zo belangrijk waar zoveel komt bij zien. Diane heeft duidelijk haar ware passie gevonden. Ze doet niet liever dan mensen begeleiden en samen puzzelen aan waar het nu werkelijk om gaat. Ik vraag me af hoe Diane dit allemaal gecombineerd krijgt met elkaar maar daarop verteld ze met overtuiging dat als je je passie werkelijk gevonden hebt, het leven moeiteloos gaat. De energie stroomt veel meer in evenwicht. Ik stel Diane ook de vraag of het leven voor haar altijd zo gemakkelijk gegaan is maar ook zij geeft toe dat ze al veel obstakels in het leven heeft gekregen. Echter van jongs af aan heeft Diane geleerd om naar binnen te keren en dat is zij altijd blijven doen. Ze heeft altijd de voeling blijven houden met haar kern en heeft dat altijd behouden ook in moeilijke situaties.

Tip van Diane voor de lezer

Veel mensen zijn bang voor hun binnenste. Het diepste binnenste van jezelf is liefdevol, wonderbaarlijk en wat goed voor heeft met jou. Diane kan alleen maar getuigen dat het daar goed is. Mits de juiste begeleiding hoef je niet bang te zijn om daar terug mee te verbinden. Je hebt er alleen maar mee te winnen. Heel dikwijls krijgt Diane te horen van mensen dat ze al eens naar hun binnenste gekeerd zijn maar dat ze werden overrompeld door emoties. Emoties die naar boven komen, kunnen inderdaad confronterend zijn maar je moet daarvoor niet perse terug gaan naar de pijnlijke ervaringen uit het verleden. Er bestaan genoeg technieken en methodes om jou te doen transformeren zonder dat je terug naar die pijn uit het verleden moet gaan en een voorbeeld daarvan zijn de familieopstellingen die Diane samen organiseert met Dr. Jan Devriendt.  Wil je eens een familieopstelling meedoen, dan kan je in de agenda kijken naar een datum:https://www.dianevandevenne.be/agenda

Wil jij Diane haar nieuwste boek ontvangen ?

Wel goed nieuws, Diane gaat 1 exemplaar van haar boek ‘ Je kunt zijn wie je bent’ , wegschenken. Ga hiervoor naar haar website http://www.dianevandevenne.be en één van de lovende recensies die Diane kreeg, was van de neuroloog Marten Klaver. De vraag die Diane stelt om een boek te winnen is het volgende: welk soort klachten behandelt Marten Klaver momenteel ? Stuur een mailtje naar info@dianevandevenne.be  met je voornaam, naam en het antwoord op de vraag. Op donderdag 31 mei 2018 zal Diane op haar facebookpagina https://www.facebook.com/diane.vandevenne de winnaar bekend maken. Véél succes !