Berichten

Zelfwaardering en te lage zelfwaarde

zelfwaardering

Zelfwaardering

Weinig mensen hebben zelfwaardering maar zovele mensen hebben er behoefte aan. Wat betekent zelfwaardering nu precies ? Zelfwaardering is de waarde die iemand aan zichzelf toekent. Echter bij waardebeoordeling kunnen allerlei foutjes optreden. Het kan door niet-reeële gedachten,deels door onzekerheid en ook deels door externe zaken die je op het verkeerde spoor kunnen zetten zoals bijv. kritiek. Het is lastig door al deze stoorzenders uw eigen zelfwaardering nog op het goede spoor te houden. Deze stoorzenders kunnen leiden tot een negatief oordeel over jezelf en daardoor kan je je minderwaardig gaan voelen. Dit neerkijken op jezelf maakt je dan ook nog eens ontzettend kwetsbaar voor kritiek.

Wat zijn de gevolgen van te lage zelfwaarde ?

Het één werkt het ander in de hand. Onzekerheid maakt je nog onzekerder. Afkeuren van jezelf leidt tot het idee dat anderen jou ook afkeuren. Je gaat vooral gespitst zijn op de bevestiging van deze afkeuring in reacties en gedrag van anderen. Echter zijn wij als mensen vaak niet eerlijk tegenover elkaar dus is deze kans op misvatting aanwezig. Wij zijn het niet zo gewoon om te vragen aan de ander wat ze eigenlijk bedoelen. Integendeel, wij vullen liever deze gedachten van de andere persoon zelf in. Als je dan al een lage zelfwaardering hebt, kun je al raden hoe deze invulling gestalte krijgt. Andere keuren je af, kijken op je neer en in eventuele kritiek tref je gewoon het nodige bewijsmateriaal aan. De conclusies zullen er niet om liegen en je wordt bevestigd in je lage zelfwaardering. De cirkel is weer rond. Vele mensen zijn op zoek naar een bescherming tegen deze emotionele pijn van de bevestiging. In plaats van deze bevestiging aan een grondig onderzoek te ontwerpen, treedt er in de plaats een beschermingsgedrag op wat schadelijk gaat zijn voor jezelf.

Hoe gaan we hier met om ?

Je kunt jezelf niet waarderen maar net zoals iedereen heb je gewoon behoefte aan waardering. Het voldoen aan de verwachtingen die anderen hebben, lijkt een veilige oplossing. Daardoor bewandel je niet je eigen route, maar de ingebeelde route van anderen om je heen. Je voldoet aan ingebeelde verwachtingen waarvan je denkt dat anderen die hebben. Daardoor ga je vanalles fout beoordelen en wring je je in allerlei bochten om aan die ingebeelde verwachtingen te voldoen. Je durft geen nee zeggen en zo geraak je niet aan het voldoen van je eigen dromen en verwachtingen. Door de angst van afkeuring en afwijzing kun je sociale contacten uit de weg gaan . Hierdoor ga je je afzonderen en eenzaam voelen wat als gevolg tot depressie kan leiden. En dit leidt allemaal tot een hoop stress. Het lost allemaal niets op omdat het probleem van een lage zelfwaardering begint bij jezelf en hoe je over jezelf denkt. Het is dus ontzettend belangrijk om je gedachten om te vormen naar méér positievere gedachten. Heel vaak hebben we ook de neiging om de pijn die veroorzaakt wordt door afkeuring en kritiek, niet te willen voelen. We gaan gewoon in een roes door het leven waardoor je boosheid, angst en verdriet minder scherp gaat voelen. En dit op zich kan dan weer leiden tot verslavingen in alcolhol of drugs.

Wat is het verschil tussen zelfwaardering en zelfvertrouwen ?

Deze twee termen worden nog al eens door elkaar gehaald. Zelfvertrouwen verwijst naar het vertrouwen hebben in jezelf. Bijvoorbeeld erop vertrouwen dat iets gaat lukken en erop vertrouwen dat je het tot een goed einde kan brengen. Wanneer dit lukt, dan word je zelfvertrouwen hierdoor versterkt. Lukt dit niet, dan kan het zelfvertrouwen een stevige deuk krijgen. Zelfvertrouwen is gebasseerd op eerder positieve ervaringen. Onzekerheid staat hier lijnrecht tegenover. Als je je onzeker voelt, heb je er maar weinig vertrouwen in dat iets gaat lukken.

Voorwaarden stellen

Dikwijls koppelen mensen voorwaarden aan hun zelfwaardering. Je bent waardevol als:

. je slim bent

. mooi en aantrekkelijk bent

. je geliefd bent

. je je doelen bereikt

. men je aardig vindt….

Dus als er voorwaarden worden gesteld, gaat iemand zichzelf pas waarderen als aan die voorwaarden wordt voldaan. Dit maakt je kwetsbaar want als je dus niet mooi bent en pukkels of flaporen hebt, of als jij je doelen niet bereikt dan gaat je zelfwaardering dus een flinke knauw krijgen. Die vele voorwaarden die we stellen bezorgt ons daar bovenop nog een hele hoop stress. Wanneer je jezelf geen voorwaarden gaat stellen, dan kan je jezelf positief blijven beoordelen.

Oefening

Laten we eens ontdekken hoe het met jouw zelfwaardering zit. Neem een schriftje en schrijf eens op of jij je onvoorwaardelijk kan waarderen. Of betrap jij jezelf erop dat je bijvoorbeeld zegt: Als ik eerst afgevallen ben, dan vind ik mezelf pas ok. Je kan het ook als volgt schrijven:

. ik waardeer mezelf ( pas ) als ik goedkeuring van anderen krijg.

. ik waardeer mezelf ( pas ) als ik slanker ben.

. ik waardeer mezelf ( pas ) als ik mij niet onzeker gedraag.

. ik waardeer mezelf ( pas ) als ik slimmer ben….

Plakken er voorwaarden aan je zelfwaardering ? En zo ja, wat zijn dan de gevolgen hiervan ?

Bijvoorbeeld als niemand je goedkeuring geeft, voel je je dan verdrietig en in de steek gelaten ?

De gedachte dat je zelfwaardering afhankelijk is van voorwaarden is een gedachtefout. De zelfwaardering is louter en alleen afhankelijk van wat jij van jezelf vindt. Nu denk je waarschijnlijk dat het nogal gevaarlijk is om voorwaarden te stellen aan je zelfwaardering maar het stellen van eisen aan je zelfwaardering kan ook zijn voordelen hebben nl. het kan je motiveren en uitdagen om prestaties te leveren en in sociale contacten ga je je beste beentje voorzetten. Het nadeel is dat als je niet aan alle eisen voldoet, je terug negatief gaan denken over jezelf met alle gevolgen vandien. Vandaar dat onvoorwaardelijke zelfwaardering meer de voorkeur krijgt. Leer jezelf te waarderen om wie je bent en niet om wat je doet of presteert.

Voordelen van onvoorwaardelijke zelfwaardering

Laat je eigenwaarde dus niet afhangen van prestaties of allerlei eisen. Zo weet je tenminste dat je in moeilijke tijden ook waardevol bent en dat maakt je dan extra sterk. Je gaat anderen ook onvoorwaardelijk waarderen wat bijdraagt aan fijne en sociale contacten. De energie kan je besteden aan zinvolle zaken in de plaats van de zorg of je wel aan de eisen voldoet. En als een keertjes iets niet lukt, zal het slechts tot teleurstelling leiden maar het gaat je zelfwaarde tenminste niet aantasten. Maak dus de oefening door een keertje alles op te schrijven over wat jij over jezelf denkt en waard vindt.

Vele vrouwen lopen echter gebukt onder het feit ze zich niet waardevol genoeg vinden omdat er aan hun uiterlijk vanalles schort.  Ikzelf heb hier heel lang mee rondgelopen. Ik was niet waardig om naar buiten te komen en zichtbaar te worden, omdat ik een maatje méér heb. Ik moest eerst van mezelf afvallen. Nu kan ik ermee lachen en denken van wat een energieverspilling ik heb gehad. Je kan mijn verhaal verder lezen op: https://leefmetlef.be/over-Christel-van-loon-leef-met-lef

Kom je er niet alleen uit en wil je graag ondersteuning, kom dan eens praten met mij: https://leefmetlef/contact

Heb je vragen rond dit thema, mag je ook gerust hieronder stellen.

Véél succes !

Hoe krijg je méér zelfvertrouwen in je leven ?

zelfvertrouwen hebben

zelfvertrouwen hebben

Wat is zelfzeker zijn?

Assertief zijn of zelfzekerheid is niet altijd vanzelfsprekend. Iedereen heeft wel een zwakke plek. Sommige mensen hebben moeite om assertief te zijn op het werk en krijgen dan het gevoel dat ze over zich laten lopen. Anderen durven hun beste vrienden niets weigeren uit angst om hun vriendschap te verliezen. Zelfzekerheid en dus voldoende zelfvertrouwen hebben, is voor vele mensen een droom en zelfs in relaties kan dit leiden tot een grote disharmonie tussen twee mensen.

Wat betekent nu eigenlijk assertief zijn ?

Assertiviteit is opkomen voor jezelf met respect voor de andere persoon. Je staat op gelijke hoogte met de ander. Assertief zijn betekent niet dat je ‘ het bent ‘. Assertief zijn betekent dat je een bepaald gedrag ontwikkelt, dat er ruimte is voor verandering. Je assertief gaan gedragen door méér zelfvertrouwen te krijgen, is een keuze. Je gaat je gedrag veranderen.

. Het is een recht maar geen plicht

. Het is luisteren naar jezelf. Wat wil ik nu ?

. Het is eerlijk zijn met jezelf.

Een persoon met voldoende zelfvertrouwen toont respect naar anderen toe en verwacht ook dat anderen haar met respect behandelen. Haar mening is duidelijk, ondubbelzinnig, spontaan en eerlijk. Je maakt je eigen keuzes en beslissingen maar houdt daarbij rekening met de anderen. Je durft advies geven  maar je dringt je mening niet op. Je zoekt zelf naar een oplossing of vraagt hier hulp voor.

Wat zijn jouw rechten ?

eigen rechten

. Je hebt het recht om met respect behandeld te worden.

. Je hebt het recht om een eigen mening te uiten.

. Je hebt het recht om iets te weigeren of aan te nemen.

. Je hebt het recht om van mening te veranderen.

. Je hebt het recht om fouten te maken.

. Je hebt het recht om eigen wensen en behoeften te uiten.

. Je hebt het recht om jezelf niet te excuseren of te verklaren.

. Je hebt het recht om iets niet te begrijpen of te weten.

. Je hebt het recht op eigen beslissingen te nemen.

. Het is niet verplicht om ervoor te zorgen dat anderen je leuk gaan vinden.

 

Wat zijn jouw plichten ?

zelfvertrouwen

. Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag.

. Je bent verantwoordelijk voor je eigen gevoelens en gedachten.

. Je bent verantwoordelijk voor je eigen fouten.

. Je bent verantwoordelijk tegenover minderjarigen.

. Je hebt de plicht en het moraal om andere mensen hun rechten te gunnen.

Zelfvertrouwen hebben

zelfvertrouwen

Naast je rechten en je plichten, heb je ook nog je grenzen. Zelfvertrouwen hebben betekent dat je je mening durft uiten en je aangeeft waar je grenzen liggen, zodat mensen niet over je grenzen gaan en misbruik van je maken.

TIPS:

. Ontdek zelf eerst je eigen grenzen.

. Leer luisteren naar jezelf, keer naar binnen, naar je kern.

. Luister naar signalen:

. Een echte JA: geeft je een tintelend gevoel en je bent blij om wat er gaat komen.

. Een echte NEE: voelt als een blok op je maag, je voelt je angstig of boos en je klapt emotioneel dicht.

 

Wat gebeurt er als je over je grenzen gaat ?

. Je voelt je gedwongen om verkeerde keuzes te maken.

. Je blijft in een sleur vastzitten.

. Je leeft chaotisch, je hebt geen dromen en doelen.

. Je hebt weinig eigen gedachten en gevoelens.

. Je offert jezelf op voor anderen hun wensen.

. Je kampt met een bepaald gedrag: soberheid, depressie,angst, piekeren, vreetbuien,

slaapproblemen, verslaving, laag zelfbeeld, pijn, perfectionisme…

Als jij gedurende langt tijd over je grenzen laat gaan, luister je dus niet meer je lichaamssignalen en kan dat leiden tot vele ziektes.

Wat zijn de voordelen van zelfvertrouwen te hebben ?

. Je krijgt méér respect voor jezelf.

. Je vindt jezelf de moeite waard.

. Je laat zien wie je bent.

. Je laat zien waar jouw prioriteiten liggen.

. Je durft je eigen mening geven.

. Je laat je niet met je voeten spelen, je beschermt jezelf op deze manier.

. Je krijgt orde in je leven en hebt terug een doel.

. Je leert wat je eigen, sterke punten zijn alsook je werkpunten.

. Mensen weten wat ze van je kunnen verwachten.

 

Hoe kan je je nu assertiever gedragen ?

. Heb op de eerste plaats respect voor jezelf.

. Durf je eigen grenzen bepalen en stellen.

. Maak bewust gebruik van verbale en niet-verbale communicatie.

. Durf ‘ nee’ zeggen.

. Herhaal de boodschap.

. Open zelf een gesprek.

. Durf vragen te stellen.

. Aanvaard kritiek en voel wat het met je doet.

. Gun jezelf ook de ruimte om te mogen ontvangen en complimentjes te mogen krijgen.

. Voorkom misverstanden en wees duidelijk.

. Verander je eigen gedrag want je bent verantwoordelijk voor jezelf.

 

Ik heb een stappenplan voor je opgemaakt om ‘nee’ te leren zeggen. Je kan het hier opvragen: https://leefmetlef.be/freebie/

Heb je vragen over dit thema, stel ze gerust hieronder het blogartikel. Vind je het moeilijk om hiermee aan de slag te gaan, twijfel dan niet om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek waarin ik ga luisteren wat bij jou de uitdaging is :https://leefmetlef.be/boek-kennismakingsgesprek

Affirmeren elke dag opnieuw heeft zijn nut

Leef met lef affirmatiekaart


Dagelijks affirmeren kan je helpen

Affirmaties

Toen ik voor het eerst las over affirmaties, dacht ik: Wauw, dat is gemakkelijk. We zeggen gewoon wat we willen. En ik begon met uitspraken zoals: Als ik goed vol hou met diëten, dan word ik slank. Ik ga hard werken en ik word rijk. En ik beschreef mijn ideale man hoe hij eruit moest zien. Een tijdje later kwam ik erachter dat er toch wel iets meer bij komt zien, vandaar dat ik er in deze blog over wil schrijven. Affirmeren is een enorme krachtige tool die iedereen kan leren.

Een affirmatie of een zelfbevestiging is alles wat je zegt EN denkt op een positieve manier. Als eerste stap ga je eerst ontdekken hoe jij op dit moment vanuit nature spreekt en denkt. Dagelijks affirmeren werkt enorm krachtig maar we mogen ons eerst bewust worden of wij wel positief affirmeren. We staan er soms niet bij stil dat we nogal vrij negatieve woordenschat gebruiken in onze taal en dat we daarnaast ook heel veel negatief denken. Bewust en onbewust. Mijn eerste TIP voor jou is dan ook: neem een schriftje en noteer gedurende enkele dagen wat jij allemaal uitspreekt en welke gedachten jij allemaal hebt. Wees daar héél eerlijk over. Je kan ook eens een telefoongesprek opnemen en dan hoor je zelf hoe je spreekt. Als je dit een aantal dagen hebt gedaan en genoteerd hebt, ga je deze negatieve uitspraken ombuigen en veranderen in positieve uitspraken.

Wat is het nut van affirmeren ?

Het gaat je véél meer kracht geven om je wensen en doelen te bereiken.

Het ondersteunt je bij méér geloven in jezelf.

Het helpt je om goed voor jezelf te zorgen.

 Je gaat ongewenste gevoelens of reacties duidelijker krijgen

om vervolgens om te buigen

Ik herinner mij een periode waarin ik zoveel wenste maar niets kwam uit. Terwijl bij vrienden hun dromen en wensen wel uitkwamen. Ik snapte het niet. Elke dag opnieuw zei ik stilletjes in mezelf: ik wil een nieuwe job waarbij ik geen problemen heb met een nieuwe baas en waardoor ik niet meer elke dag moet rekenen of ik financeël rondkom.Ik wil een lieve man die mij niet meer bedriegt en die goed is voor mijn kinderen. En daarnaast wil ik gewoon een nieuw huisje.

Hoe gebruik ik affirmaties ?

Door ze dikwijls te herhalen in jezelf gedurende de hele dag.

Door ze in beeld te brengen.

Door ze hardop uit te spreken.

Door ze neer te schrijven op papier.

Doordat je bewust affirmeert, stel je jezelf open voor nieuwe mogelijkheden.

 

affirmatiekaart

 

Hoe maak je fantastische affirmaties ?

1. Denk na over wat je graag wilt. Schrijf eens héél concreet op wat je wil veranderen of wat je graag wil zijn, hebben of doen. Wat is jouw intentie als je begint met affirmeren. IK WIL …

2. Schrijf of spreek je affirmatie altijd in het NU moment. Beschrijf wat je wilt hebben of worden alsof het zich al heeft voorgedaan.                                      Bijvoorbeeld:Ik wil een nieuwe tas. Wat véél beter om te zeggen is: Ik geniet van mijn prachtige, bruine lederen handtas.

3. Schrijf of spreek je uitspraak altijd positief. Jouw onderbewustzijn luistert niet naar de woorden ‘nee’ en ‘niet’. Stel dat ik tegen jou zeg: Karin, ik wil dat je op dit moment niet aan een roze olifant denkt. Aan wat gaat Karin dan op dat moment denken ? Juist, aan een roze olifant. Of een ander voorbeeld: ik wil dolgraag een nieuwe man leren kennen maar niet eentje die teveel drinkt of niet lief is voor mij. Wat voor man ga jij ontmoeten de eerstvolgende keer ? Een man die niet lief is en drinkt !

4. Wanneer jouw doel is om 30kg af te vallen, kan je beter in tussenstapjes werken: Ik wil….ik ben bereid om….ik kan….ik zal…en dan je affirmatie.

5. Hou je affirmatie kort. Je uitspraak moet kort en gedenkwaardig zijn zodat je ze gemakkelijk kunt onthouden. Beschouw je affirmatie als een reclameslogan en doe alsof elke woord 100 euro waard kost.

6. Maak het specifiek. Vage affirmaties leiden tot vage resultaten. Bijvoorbeeld: ik rijd in een nieuwe auto. Wat beter is: Ik ben gelukkig nu ik in mijn rode volkswagen rondrij.

7. Neem in je affirmaties een actiewerkwoord op bijvoorbeeld Ik wil mezelf goed presenteren. Beter is: Ik presenteer moeiteloos en met gemak.

8. Laat je affirmaties uit minstens één emotie-of gevoelswoord bestaan. Zeg iets over de emotie die je zou voelen als je het doel al hebt bereikt. Bijvoorbeeld vreugdevol, liefdevol, dankbaar, kalm, trots enz. Een voorbeeld is Ik  mijn ideale gewicht van 70 kg te bereiken. Een betere affirmatie zou zijn: Ik voel mij gezond en energiek nu ik 70 kg weeg.

9. Je kan je affirmaties krachtig beginnen met Ik ben…Ik kan….ik zal…. ( Ex-president Obama zei ook: Yes, we can ! )

10. Affirmaties spreek je voor jezelf uit en niet voor een ander. Bijvoorbeeld: Ik kijk toe hoe Steven zijn kamer opruimt. Wat beter is: Ik weet hoe ik Steven mijn wensen duidelijk kan maken.

Gebruik bij het affirmeren ook al je zintuigen

Sluit je ogen en durf terug te dromen als een kind. En zie beelden en plaatjes zoals je het graag zou hebben. Als jij graag een nieuw huis zou willen hebben en je affirmeert op deze intentie, beeld je dan ook tergelijktijd in hoe dat huis eruit gaat zien. Stel jezelf voor waar dat huis zich zou bevinden, met een tuin of niet, veel ramen, modern of klassiek en zie jezelf dat huis binnengaan en je door elke kamer heen lopen. Luister ook naar de geluiden in huis, misschien ligt er wel een houten krakende vloer. Schenk ook aandacht aan de geuren in huis. Zie je jezelf al in de keuken staan en een versgebakken brood uit de oven nemen ? Hoe zou je je hierbij voelen ? Voel je de kriebeltjes al in je buik ? Onthou gewoon dat hoe beter jouw gemoedsstemming is tijdens het affirmeren, hoe sneller dat ze waarheid voor jou zal worden.

Ondertussen heb ik mogen ervaren dat affirmaties echt helpen. En hierbij geef ik een paar van mijn favoriete affirmaties :

. ik ben bereid om mijn lichaam te aanvaarden zoals het is.

. Mijn lichaam is perfect zoals het is.

. Ik aanvaard mezelf met al mijn imperfecties.

. Ik hou van mezelf.

. Ik ben een fantastische vrouw zowel van binnen als van buiten.

. Ik ben een liefdevolle mama van twee fantastische jongens.

. Ik ben een inspirerende lifecoach voor vrouwen zodat zij met méér lef en zelfvertrouwen in het leven staan.

Er bestaan tegenwoordig ook hele leuke affirmatiekaarten die je kan kopen in een doosje. De affirmatiekaarten van Louise Hay http://www.louisehay.com zijn een absolute aanrader. Zelf heb ik een mooie affirmatiekaart laten ontwerpen speciaal voor elke vrouw. In de vorm van een spiegeltje staat er een prachtige affirmatie in geschreven zodanig dat jij deze woorden elke dag gaat uitspreken. Je kan het inkaderen en op een plek hangen waar je dikwijls voorbij komt of je kan het gebruiken als bladwijzer: https://leefmetlef.be/webshop

 

Alles begint met zelfliefde in de spiegel

zelfliefde

Zelfliefde

Als kind merkte ik al héél snel op dat ik een buitenbeentje was en dat ik totaal geen zelfliefde voelde. Ik had een bos haar met krullen, droeg een bril en was geen slank meisje. In de puberjaren speelde dit natuurlijk helemaal op en probeerde ik het ene dieet na het andere uit. Het maakte mij héél onzeker en zag mezelf al helemaal niet graag in de spiegel. Herkennen jullie dit ? Toen ik 18 jaar oud was, ging ik leren voor diëtiste want dan zou ik de oplossing voor mezelf vinden. Ook volgde ik de opleiding voor schoonheidsspecialiste en zo wist ik perfect wat ik beter kon eten en welke schoonheidstips ik op mezelf kon toepassen. Samen met mijn echtgenoot in die tijd, bouwden wij ons eigen health & wellnesscenter  en leefde ik mezelf helemaal uit op de klanten. Klanten verwennen met beauty-arrangementen, voedingtips geven enz. Ik was ontzettend bezig met het uiterlijke.

Liefde

Toen werden mijn beide jongens geboren en dit veranderde mijn leven compleet. Er kwam een moederinstinct naar boven dat ik nooit verwacht had. Het was liefde op het eerste gezicht. De keerzijde was wel dat mijn gewicht enorm de hoogte invloog met de zwangerschappen maar daarna er ook aan bleef. Dat was helemaal een ramp voor mij en wat ik ook probeerde, er ging moeiteloos een kilootje terug af. Al snel werd er trage schildklier vastgesteld maar blij was ik niet met dat verdict. Mijn liefde voor mijn jongens was enorm groot maar mijn zelfliefde stond op een heel laag pitje. Ik was 37 jaar toen ik er alleen kwam voor te staan met twee kleine jongens zonder werk. Snoepen was mijn grote troost op momenten dat ik mij slecht en eenzaam voelde. Een enorm laag zelfbeeld, geen zelfliefde en weinig zelfvertrouwen. Geen enkel dieet hielp op dat moment.

Verandering

Na jaren mezelf te verliezen in allerlei jobs die ik niet van harte deed, klopte het hamertje bij mij en werd het héél duidelijk dat er iets mis was in mijn leven. Sinds mijn 18de had ik het boek: ‘Je kunt je leven helen’ van Louise Hay in mijn boekenkast staan maar ik ben het pas op mijn 40ste gaan lezen. En daar is de verandering begonnen. Het werd mij al heel snel duidelijk dat ik de oplossingen altijd zocht in het uiterlijke en in de buitenkant. Diëten voor het perfecte lijf te krijgen, schoonheidsprodukten om er toch maar beter uit te zien, leuke kleren dragen enz.

Spiegel

Na een’ Heal your life’ workshop te volgen en boeken van Louise Hay te lezen, ging ik aan de slag met spiegelwerk. Ik begon onmiddelijk op te sommen wat er allemaal scheelde aan mij en de tranen rolden ondertussen over mijn gezicht. Wat een confrontatie. Maar het is spiegelwerk die bij mij de grote verandering heeft doorgevoerd en vandaar dat ik hier nu mijn eerste blog over wil schrijven want alles begint met zelfliefde in de spiegel.

Wanneer we het over de spiegel gaan hebben, doorlopen we eerst de 5 fases van een mens. Als een baby wordt geboren, tot ongeveer 18 maanden oud, lacht de baby tegen alles en iedereen. Zet je de baby voor een spiegel, lacht het niet gewoon omdat het zichzelf niet herkent. Vanaf 1 1/2 jaar oud is de spiegel zoals speelgoed en is het kindje helemaal weg van gekke bekken trekken in de spiegel. Echter vanaf de leeftijd 5 tot 7 jaar heeft het kind geleerd hoe het zichzelf kan bekritiseren. In fase 4 verlaten we de spiegel en kijken we er nog amper in. We doen eigenlijk alles eraan om de spiegel maar te vermijden. En in de laatste fase is het hoog tijd om terug in de spiegel te leren kijken en van onszelf te leren houden.

Onszelf aanvaarden

Wij zijn perfect zoals we zijn alleen is er een stemmetje in ons hoofd dat ons continue bekritiseerd en veroordeeld. Als we voor de spiegel gaan staan, is het eerste wat we doen onszelf veroordelen en alles opsommen wat er niet goed is aan ons. Wel, daar gaan we nu verandering in brengen. Verandering aanbrengen kost tijd en bereik je alleen door te oefenen en te oefenen. Ik heb er zelf ook jaren over gedaan en ben er nog steeds mee bezig.

Zelfliefde en de spiegel

Zelfliefde

Tips:

. Ga voor een spiegel staan en kijk jezelf recht in de ogen en blijf in je ogen kijken. Voel wat dit met je doet en schrijf dit op.

. Kijk in de spiegel elke dag opnieuw, zoveel je kan en zeg tegen jezelf: Ik ben bereid om van mezelf te houden. Geef jezelf hier tijd voor.

              In het begin ga je dit belachelijk vinden en voel je jezelf niet geloofwaardig maar blijf dit doen.

. Glimlach zoveel je kan tegen jezelf in de spiegel. Neem een zakspiegeltje mee naar het werk.

. Word verliefd op jezelf in de spiegel en geef jezelf complimenten.

. Kijk opnieuw in je ogen en zeg tegen jezelf: Ik hou van mezelf en ik aanvaard mezelf juist zoals ik ben. Voel wat dit met je doet.

 

Je verlegt hierdoor je focus van je buitenkant naar je binnenkant. En daar gaat het om. We zijn allemaal prachtige zielen maar aan de buitenkant dragen we allemaal jassen van verschillend formaat.Doordat je méér en méér zelfliefde gaat voelen, ga je véél meer zelfvertrouwen en lef  krijgen. Je blik gaat meer op je binnenkant gericht worden zodat je beseft dat gezondheid belangrijker is dan diëten. Het begint allemaal bij jezelf, zelfliefde en als dat goed zit, ga je vanzelf opmerken wat voor moois er rond jou gebeurd is.

Ik wens je enorm véél succes toe! Wil je hierover iets kwijt, kan je mij je verhaal mailen naar https://www.leefmetlef.be/contact/

 

Liefs Christel